Vad är digitaltryck?

Definitionen av digitaltryck är att informationen överförs från digitala medier direkt till materialet som det ska tryckas på. När du skriver ut ett dokument på din vanliga laserskrivare ägnar du dig alltså åt digitaltryck, även om vi vanligtvis tänker på ett lite större omfång när vi tänker digitaltryck. Detta är den stora skillnaden mellan digitaltryck och det traditionella metoden offsettryck, där man för över informationen via tryckplåtar.

Digitaltryck används ofta för olika typer av trycksaker i mindre upplaga, till exempel när det gäller broschyrer, visitkort, brevpapper och kuvert. För ett mindre företag som inte har så stor åtgång på dessa produkter skulle kostnaden för att trycka upp allt material direkt i stor upplaga bli väldigt stor, men med digitaltryck kan man beställa och trycka så många exemplar som man faktiskt behöver, just när man behöver dem. Man kan trycka 100 visitkort, 30 produktbroschyrer och 200 brevpapper och kuvert, istället för att trycka upp tusentals av varje.

Nackdelen med digitaltryck är att kostnaden per enhet blir högre än om man trycker offset, men som sagt, om man har behov av 200 enheter så är det ändå billigare att betala t.ex. 2000 kronor för dessa, istället för att betala 10 000 för 1000 enheter á 10 kronor. Digitaltryck ger alltså en perfekt avvägning mellan pris och behov, eftersom man aldrig behöver trycka upp mer än man behöver endast för att komma upp i en volym som rättfärdigar offsettryck.

Digitaltryck och Print on Demand

Idag är digitaltryck också populärt när man ska trycka böcker. Vid mindre upplagor lönar sig ofta digitaltryck (läs mer om digitaltryck vs offsettryck här), liksom om du vill trycka upp en liten serie provexemplar. Digitaltrycktet gör det möjligt att trycka till exempel en släktkrönika som bara intresserar ett väldigt konkret antal människor. Dessutom fungerar digitaltryck också bra ifall man vill testa till exempel hur olika omslag ser ut i verkligheten, alltså för att trycka provexemplar.

I och med digitaltryckets utbredning har också så kallad print on demand blivit populär. Precis som namnet implicerar så rör det sig om böcker som bara trycks upp på beställning. Ofta producerar man ett mindre antal böcker först, för att sedan låta övriga böcker tryckas först då någon beställer dem.

Det är främst vid egenutgivning som man brukar använda sig av sådana metoder. Den stora fördelen är att författarens risk och investering hålls till ett minimum, samtidigt som man slipper hålla ett lager av böcker. Särskilt om man skriver om något i en smal nisch där man inte kan räkna med att sälja mer än ett par hundra böcker per år (eller ännu mindre) så passar print on demand ypperligt. Nackdelen är så klart att kostnaden per bok blir högre, men det gör det i alla fall ekonomiskt försvarbart att ge ut väldigt smala böcker i väldigt små upplagor.

Vill du veta mer om Print on Demand, besök följande hemsida: http://www.books-on-demand.com

Digitaltryckets flexibilitet

Några av fördelarna med tekniken är som tidigare nämnts att man inte behöver använda tryckplåtar och kan göra ändringar även sent i produktionsprocessen. Olika textstycken kan sättas ihop på olika sätt och varieras efter behov vilket leder till att produktionen kan anpassas till många olika mottagare och kunder till en låg kostnad. Man kallar ibland digitaltryck för kundstyrt tryck just för att det är så lätt att anpassa efter dina specifika behov och önskemål som kund.

Digitaltryck kan med fördel användas för att underlätta löpande eller återkommande inköp av till exempel visitkort, brevpapper, kuvert och liknande standardtrycksaker. Det är också en mycket effektiv och kvalitativ lösning för tryck i större format när det till exempel gäller olika typer av display- och mässmaterial som banderoller, rollups, vepor, och dekaler.

Gällande böcker kan utgivning av äldre litteratur göras lönsam igen med hjälp av inskanning av denna och digitalt nytryck.

Digitaltryck och bilder

Digitaltryck kan även användas för färgtryck och tryck av bilder med god färgåtergivning. Ett tips för att få så bra färgåtergivning som möjligt är att ha följande färginställningar i arbetsprogrammet: Skärm: Adobe RGB 1998, CMYK: Coated FOGRA27. PDF-filer som inte är redigerbara kan för det mesta användas i de fall de är högupplösta och kontrollerade.

Tekniken kring digitaltryck har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Maskiner av modernare modell ger trycket betydligt högre upplösning än vad de tidigare gjort, med bättre färgåtergivning och längre livslängd på trycket. Många gånger är det ett betydligt billigare alternativ till screentryck och du kan trycka dina bilder på mjuka material som tyg likaväl som papper.

Trycka böcker: Digitaltryck eller Offsettryck?

När man ska trycka böcker är en av de viktigaste sakerna som man måste bestämma sig för huruvida man ska trycka med hjälp av digitaltryck eller offsettryck. Båda metoderna har sina för- och nackdelar, och just tryckmetoden är en av de viktigaste metoderna som påverkar priset, så därför är det viktigt att välja rätt.

Offsettryck har onekligen en rad fördelar, bland annat när det kommer till tryckkvalitet. Även om det moderna digitaltrycket har gjort stora framsteg når inte det riktigt ända fram när det kommer till bokproduktion. Har du en bra firma som trycker och som kan sina saker kommer gemene man förmodligen inte se någon skillnad på en bok som är tryckt med digitaltryck kontra offset, men som sagt så kan kvaliteten på digitaltryck ibland vara lite lägre.

Den största fördelen med offsettryck är dock priset. Va!? kanske ni frågar er, eftersom ni förmodligen fått höra att digitaltryck är billigt och offsettryck dyrt. Njae, det är en sanning med modifikation. Offsettryck är överlägset billigare om man trycker större upplagor, där digitaltrycket kommer till sin rätt är vid mindre upplagor, alternativt om man har en bok som man vet kommer sälja kanske 100 exemplar per år men inte har råd, lust eller ork att hålla lager – då kan man använda sig av digitaltryck (print on demand) istället för att trycka upp en större upplaga direkt.

Var gränsen går är omöjligt att säga och beror på en rad olika faktorer. Trycker du färre än 300 exemplar kommer nästan alltid digitaltryck vara det mest lönsamma alternativet, trycker du 500 exemplar kan det hända att offsettrycket blir billigare, trycker du 1000 eller fler böcker kommer offsettrycket garanterat att vara billigare.

Det är alltså viktigt att jämföra dina behov och upplagan, samt att ta in offerter från flera olika företag. Vi har haft bra erfarenheter av Vulkan, som erbjuder både offsettryck och digitaltryck. Detta gör att du enkelt kan jämföra tryckkostnader samt få hjälp av deras medarbetare, som är väl införstådda med olika trycktekniker och metoder, men du är varmt välkommen att tipsa om andra företag här i kommentarsfältet.

Som sagt, jämför priser men kom ihåg följande rumregel: liten upplaga = använd digitaltryck, stor upplaga = använd offsettryck.